Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Tambocor Retard

Tambocor Retard

Med Tambocor Retard (th) erhålls en jämnare QRS-profil över 24 timmar jämfört Tambocor (se figur).1 Tambocor Retard doseras en gång per dag och underlättar på så sätt patientens medicinering. En patient som är inställd på Tambocor tablett  2 gånger dagligen kan ställas över på korresponderande styrka Tambocor Retard, 1 gång dagligen.


Referenser

1. Coumel et al, Pharmacodynamic equivalence of two flecainide acetate formulations in patients with paroxysmal atrial fibrillation by QRS analysis of ambulatory electrocardiogram. Journal of Cardiovascular Pharmacology 2003;41:771-9