Allmänhet Vårdpersonal

Dosering

Dosering

Tambocor ger goda möjligheter att individanpassa patientens behandling.1

Tambocor dosering

Referenser

1. www.fass.se