Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Dosering

Dosering

Tambocor ger goda möjligheter att individanpassa patientens behandling.1


Referenser

1. www.fass.se