Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Arytmier

Arytmier

Arytmier eller hjärtrytmrubbningar är ett samlingsnamn på en rad olika tillstånd som innefattar att hjärtats rytm inte är i sinusrytm. Sinusknutans roll har satts ur spel och ett elektriskt kaos har uppstått i hjärtat.

En vanlig form av arytmi kallas förmaksflimmer och drabbar 1-2 procent av befolkningen. Förmaksflimmer innebär dålig samordning mellan hjärtats förmak och kammare, oregelbunden hjärtrytm och snabb puls. Detta gör att hjärtat får svårare att pumpa runt blod och kan leda till allvarliga komplikationer som exempelvis stroke.

Förmaksflimmer kan delas in i tre kategorier: paroxysmalt, persistent och permanent flimmer. Många patienter drabbas till en början av paroxysmalt förmaksflimmer med korta attacker. De som inte söker hjälp och får behandling i ett tidigt stadium utvecklar ofta ett persistent förmaksflimmer, vilket är ett förvärrat tillstånd med mer ihållande attacker. Man kan alltså säga att persistent förmaksflimmer är en utveckling av det första stadiet paroxysmalt förmaksflimmer. Det har visat sig att flimmer skapar mer flimmer och därför är det viktigt att vara vaksam och rytmbehandla i tid. När ett persistent flimmer utvecklats till det tredje stadiet, permanent flimmer, går det inte längre att återställa hjärtats rytm. Patienter som fått kroniskt förmaksflimmer där det inte längre är möjligt att återfå normal hjärtrytm brukar man i stället behandla med frekvensbehandling.

Om man i ett tidigt stadium kan diagnostisera en patient med förmaksflimmer kan man alltså med hjälp av rytmstabiliserande preparat som Tambocor förhindra att tillståndet förvärras. Genom att behandla med Tambocor stoppas de signaler som uppkommer på fel ställen och som rubbar hjärtats normala rytm. På så sätt får sinusknutan jobba ostört igen och hjärtrytmen kan återgå till sitt normala tillstånd.

Genom att stabilisera hjärtats rytm med antiarytmika som Tambocor, minskar även risken att patienten drabbas av nya flimmerattacker. Rytmstabiliserande läkemedel används alltså främst för att förhindra attacker av flimmer och bibehålla hjärtats normala rytm. Normalt tas Tambocor i tablettform dagligen.

Om patienten har provat på andra läkemedel, exempelvis betablockerare som är till för att bromsa hjärtfrekvensen, det vill säga hur snabbt hjärtat slår, men inte tycker att de fungerar kan patienten behöva komplettera med eller till och med byta till behandling med antiarytmika helt och hållet. Betablockerare kan inte normalisera ett hjärta som slår i otakt eller stoppa de signaler som startas på fel ställen i