Allmänhet Vårdpersonal
Arytmier

Arytmier

Arytmier är ett samlingsnamn på en rad olika tillstånd som innefattar att hjärtats rytm inte är i sinusrytm. Sinusknutans roll har satts ur spel och ett elektriskt kaos har uppstått i hjärtat.

Lär dig mer om arytmier
Tambocor

Tambocor - behandla tidigt, förebygg långsiktigt

Tambocor (flekainid) är en säker behandling till rätt patient. Tambocor bebehåller sinusrytm och förebygger återfall.

Lär dig mer om Tambocor

Dosering av Tambocor

Här kan du läsa mer om hur man doserar Tambocor.

Läs mer