Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Arytmier

Arytmier är ett samlingsnamn på en rad olika tillstånd som innefattar att hjärtats rytm inte är i sinusrytm. Sinusknutans roll har satts ur spel och ett elektriskt kaos har uppstått i hjärtat.

Tambocor - behandla tidigt, förebygg långsiktigt

Tambocor (flekainid) är en säker behandling till rätt patient. Tambocor bebehåller sinusrytm och förebygger återfall.

Dosering av Tambocor

Här kan du läsa mer om hur man doserar Tambocor.