Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Vad är förmaksflimmer?

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är en rubbning av hjärtats rytm och den vanligaste formen av arytmi. Arytmi är samlingsnamnet för olika hjärtrytmrubbningar, det vill säga tillstånd där hjärtats rytm inte fungerar normalt.

Förmaksflimmer uppkommer på grund av att hjärtat inte längre styrs av sinusknutan. Sinusknutan sitter i höger förmak och ska fungera som en takthållare för hjärtat. Genom att skicka elektriska signaler genom det så kallade retledningssystemet och hjärtats elektriska ledningsbanor startar sinusknutan hjärtslagen. Signalerna går sedan genom förmaken till den så kallade AV-noden, där signalerna ”samlas” innan de går vidare ner till kamrarna.

När sinusknutans funktion satts ur spel uppstår i stället elektriska signaler på ett flertal ställen i hjärtats förmak - utan samordning. Detta gör att förmaken ”flimrar” i en hastighet som ofta är högre än 400 slag per minut. I normala fall när sinusknutan fungerar som den ska slår hjärtat med en hastighet på mellan 60 och 100 slag per minut. När det elektriska impulssystemet rubbats av de flimrande förmaken slår även kamrarna snabbare än normalt vilket också bidrar till ökad och oregelbunden puls. AV-knutan blockerar merparten av impulserna från de flimrande förmaken, men pulsen kan öka till 160 slag per minut.

Eftersom sinusknutans roll är satt ur spel vid förmaksflimmer, är förmaken och kamrarna alltså inte längre synkroniserade. Förmaken hinner inte fyllas och tömmas på blod optimalt mellan sammandragningarna vilket i sin tur leder till att kamrarna inte längre kan pumpa runt blod i kroppen tillräckligt effektivt. Resultatet blir ett syrefattigt blod vilket leder till att man lätt känner sig trött, andfådd, yr och får sämre fysisk ork.

De läkemedel som används för att stabilisera och normalisera hjärtrytmen kallas antiarytmika.