Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Olika typer av förmaksflimmer

Olika typer av förmaksflimmer

Förmaksflimmer kan delas in i tre kategorier: paroxysmalt, persistent och permanent flimmer. Många människor drabbas till en början av paroxysmalt förmaksflimmer med korta attacker. De som inte söker hjälp och får behandling i ett tidigt stadium utvecklar ofta ett persistent förmaksflimmer, vilket är ett förvärrat tillstånd med mer ihållande attacker.

Flimmer skapar alltså mer flimmer och därför är det viktigt att vara vaksam och rytmbehandla i tid. När ett persistent flimmer utvecklats till det tredje stadiet, permanent flimmer, går det inte längre att återställa hjärtats rytm.

Paroxysmalt förmaksflimmer – korta attacker

Paroxysmalt flimmer innebär att flimret kommer i korta attacker som kan vara från några enstaka minuter upp till flera timmar eller till och med dagar, men attackerna går över av sig själva. En attack kan utlösas av en infektion, användning av vissa läkemedel, mycket ansträngning, känslomässig stress, eller avspänning efter stress. Hur ofta man drabbas av attackerna och hur mycket besvär man upplever varierar från person till person.  Paroxysmalt förmaksflimmer går att behandla.

Läs mer om behandling ->

Orsaker

Det är ofta svårt avgöra vad som är orsaken till paroxysmalt förmaksflimmer. Det är sällan kopplat till andra hjärtsjukdomar. I vissa fall har man dock sett ett samband mellan attackerna och högt blodtryck, sjukdomar i hjärtats klaffar, hjärtsvikt eller hjärtmuskelinflammation. Andra orsaker kan vara överaktivitet i sköldkörteln eller så kallad giftstruma, eller hög konsumtion av tobak, kaffe eller alkohol.

Persistent förmaksflimmer – varar i mer än sju dagar

I detta tillstånd varar förmaksflimret längre än sju dagar och går dessvärre inte över av sig självt. Därför måste flimret stoppas med hjälp av mediciner eller genom att man blir sövd och får en elstöt genom bröstkorgen. På fackspråk säger man att flimret konverteras till sinusrytm, varav ordet ”elkonvertering”.

Läs mer om elkonvertering ->
Läs mer om läkemedelsbehandling vid persistent förmaksflimmer ->

Orsaker

Ofta är persistent förmaksflimmer en utveckling av det första stadiet, paroxysmalt förmaksflimmer. I det här stadiet har förmaksflimret förvärrats och attackerna kommer inte längre endast i korta attacker utan i stället börjar de blir mer långvarigt ihållande.

Permanent förmaksflimmer – ett kroniskt tillstånd

Permanent eller kroniskt förmaksflimmer innebär att hjärtat inte längre kan återgå till sin normala rytm. Trots att försök gjorts att återställa rytmen håller rytmrubbningen i sig. Risken att drabbas av kroniskt förmaksflimmer ökar efter att man fyllt 50 år och i Sverige är det fler än 90 000 personer som lider av permanent förmaksflimmer.

Läs mer om behandling av permanent förmaksflimmer ->

Orsaker

Tillståndet kan ofta ses som en utveckling av persistent förmaksflimmer. Denna utveckling kan ibland gå snabbt eller ta flera år.