Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Följder

Vad kan förmaksflimmer få för följder?

Förmaksflimmer innebär dålig samordning mellan förmak och kammare, oregelbunden hjärtrytm och snabb puls. Detta gör att hjärtat får svårare att pumpa runt blod vilket kan leda till allvarliga komplikationer.

Om hjärtat under en längre tid slår för fort, kan kamrarna förstoras och hjärtats pumpande förmåga försämras. Detta kan leda till hjärtsvikt, ett tillstånd där hjärtats pumpfunktion inte är tillräckligt effektiv för att ge kroppens organ den mängd blod de behöver för att fungera. Hjärtsvikt innebär ofta att kroppen samlar på sig vätska vilket kan leda till svullna ben, andnöd vid både vila och ansträngning, sämre arbetsförmåga, illamående, magont och försämrad aptit.

I allra värsta fall kan förmaksflimmer leda till blodproppar. På grund av det försämrade och ojämna blodflödet kan det bildas klumpar av levrat blod i hjärtat. Om dessa klumpar pumpas ut i kroppen kan de fastna i blodkärlen och orsaka en blodpropp, det vill säga stänga av blodtillförseln till något organ, vilket kan leda till allvarlig syrebrist i det drabbade organet. Det tilltäppta blodkärlet kan även brista och orsaka en blödning. En blodpropp i hjärnan kan leda till stroke, även kallat hjärnblödning, om ett blodkärl brister. Stroke kan bland annat leda till minnesförlust, förlamning och talrubbning.