Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår i otakt på grund av att de elektriska impulserna som får hjärtat att slå inte fortleds på ett normalt sätt. Vid förmaksflimmer så kan man känna symptom som hjärtklappning, andnöd, bröstsmärta, yrsel, trötthet.

Olika typer av behandling

Förmaksflimmer kan delas in i olika typer beroende hur långvariga episoderna av förmaksflimmer är. En flimmerepisod kan vara i enstaka sekunder eller bli ett kroniskt tillstånd. För att undvika att förmaksflimret blir kroniskt är det viktigt att man får rätt behandling. Det är vanligt att förmaksflimret förvärras med åldern, särskilt om det inte behandlas med rätt läkemedel. Genom att starta behandling av förmaksflimmer tidigt har man störst möjlighet till att få hjärtat att behålla normal rytm.

Vad beror förmaksflimmer på?

Förmaksflimmer förekommer hos en till två procent av befolkningen, och var tionde person över 80 år är drabbad, men det förekommer även bland yngre. Om du drabbas eller inte, beror dels på genetiska faktorer, och dels på din livsstil.

Genetik och livsstil

Förmaksflimmer kan bero på medfödda faktorer, eller uppkomma i samband med
högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, hjärtmuskelsjukdom, sjukdom i hjärtklaffarna eller rubbningar i hormonbalansen. Förhöjd ämnesomsättning på grund av överaktivitet i sköldkörteln eller så kallad giftstruma ökar också risken för att få förmaksflimmer.

Även rökning, hög konsumtion av alkohol, dålig kosthållning eller för lite motion kan kopplas till förmaksflimmer. Oavsett orsakerna ökar sannolikheten att drabbas med stigande ålder.

Vad får förmaksflimmer för följder?

Förmaksflimmer är ansträngande för hjärtat. När hjärtat inte har normal rytm så försämras successivt hjärtats förmåga att pumpa runt blod, vilket kan leda till en rad allvarliga komplikationer, såsom hjärtsvikt och blodproppar. Därför är det viktigt att tidigt mildra symtomen för förmaksflimmer, för att inte anstränga hjärtat i onödan.

Hur behandlas förmaksflimmer?

Det finns en mängd olika läkemedel för att både behandla förmaksflimmer och att mildra symtomen. 

Rytmstabiliserande läkemedel, så kallade antiarytmika, minskar hjärtats känslighet för elektriska impulser och gör att hjärtat håller rytmen. Frekvensreglerande läkemedel gör så att hjärtat slår långsammare och stärker hjärtmuskeln. Blodförtunnande läkemedel används för att minska risken för blodproppar