Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Rytmbehandling

Rytmbehandling – läkemedel som återställer hjärtrytmen till det normala

Personer med förmaksflimmer kan behandlas med läkemedel som återställer hjärtats normala rytm. Dessa rytmstabiliserande läkemedel kallas antiarytmika och gör att retbarheten i hjärtats elektriska system minskar markant.

Orsaken till varför förmaksflimmer uppstår är ju att hjärtats takthållare – det vill säga sinusknutan som sänder ut de signaler som startar hjärtslagen – sätts ur spel på grund av att elektriska signaler uppstår på andra ställen i hjärtat, främst i förmaken. Dessa signaler sänds ut helt utan samordning och skapar därför ett slags kaos i hjärtat. Som reaktion på detta börjar hjärtat flimra. Genom att behandla med rytmstabiliserande läkemedel stoppar man de signaler som uppkommer på fel ställen och som rubbar hjärtats normala rytm. På så sätt får sinusknutan jobba ostört igen och hjärtrytmen kan återgå till sitt normala tillstånd.

När hjärtats rytm stabiliseras med antiarytmika minskar även risken för nya flimmerattacker. Rytmstabiliserande läkemedel används alltså främst för att bibehålla hjärtats normala rytm genom att förhindra attacker av flimmer. Normalt tas de dagligen och i tablettform.

Om du har provat på andra läkemedel, exempelvis betablockerare som är till för att bromsa hjärtfrekvensen, det vill säga hur snabbt hjärtat slår, men inte tycker att de fungerar kan du behöva komplettera med antiarytmika eller till och med byta till en sådan behandling helt och hållet. Betablockerare kan inte normalisera ett hjärta som slår i otakt eller stoppa de signaler som startas på fel ställen i hjärtat, men det kan alltså rytmstabiliserande läkemedel. Tala med din läkare så får du hjälp med att hitta det läkemedel som fungerar bäst för dig.