Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Frekvensbehandling

Frekvensbehandling – läkemedel som bromsar hur snabbt hjärtat slår

Om rytmstabiliserande läkemedel inte ger önskad effekt kan du behöva välja en alternativ behandling med läkemedel som i stället för att åtgärda själva förmaksflimret lindrar dina besvär. Samlingsnamnet på dessa läkemedel är frekvensbehandling och de tas ofta av patienter som fått kroniskt förmaksflimmer och det inte längre är möjligt att återfå normal hjärtrytm.

Frekvensstabiliserande läkemedel bromsar hjärtfrekvensen så att hjärtat inte jobbar för fort samtidigt som de stärker hjärtmuskeln.

Betablockerare är exempel på frekvensbehandlande läkemedel som i första hand sätts in för att bromsa hjärtfrekvensen och minska symtomen av en flimmerattack. Vissa betablockerare kan utöver att bromsa hur snabbt hjärtat slår även påverka den elektriska signalen i förmaken.

Eftersom betablockerare dämpar hjärtats aktivitet och bromsar hjärtfrekvensen är det viktigt att doseringen noga övervägs och provas ut tillsammans med dig läkare.

Då frekvensreglerande läkemedel (betablockerare) bromsar hjärtfrekvensen och alltså gör så att hjärtat jobbar långsammare kan det hända att man känner sig yr eller trött till följd av medicineringen. Man kan också få kalla händer och fötter. Vissa personer drabbas även av mardrömmar.