Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Blodförtunnande

Blodförtunnande – läkemedel som förebygger blodproppar

När man använder rytm- eller frekvensbehandling behöver man ibland kombinera med blodförtunnande läkemedel för att minska risken för blodpropp. Människor med förmaksflimmer löper ofta en något förhöjd risk att drabbas av blodpropp.

Detta beror på att förmaksflimmer medför ett försämrat och ojämnt blodflöde i hjärtat vilket kan leda till att det bildas klumpar av levrat blod där. Om dessa klumpar pumpas ut i kroppen kan de fastna i blodkärlen och orsaka blodpropp, det vill säga stänga av blodtillförseln till något organ. Följden kan bli att organet drabbas av allvarlig syrebrist.

Det tilltäppta blodkärlet kan även brista och orsaka en blödning. En blodpropp i hjärnan kan leda till stroke, även kallat hjärnblödning, om ett blodkärl brister. Stroke kan bland annat leda till minnesförlust, förlamning och talrubbning.

Om man har förmaksflimmer och dessutom löper större risk att få blodpropp av andra skäl så brukar läkaren alltid överväga behandling med blodförtunnande läkemedel. Patienter som har ökad risk för att få blodpropp är bland annat de som är över 75 år, lider av hjärtsvikt, högt blodtryck, diabetes eller tidigare drabbats av blodproppar.

Patienter med förmaksflimmer som inte tillhör riskgruppen för att drabbas av blodpropp är vanligtvis de som är under 75 år och friska i övrigt. Dessa får ingen blodförtunnande medicin alls, eller i vissa fall endast en låg dos acetylsalicylsyra.

Din läkare kan avgöra om du har ökad risk för blodpropp och behöver blodförtunnande läkemedel.