Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Symtom

Symtom vid förmaksflimmer

Symtomen varierar från person till person. Vissa upplever dem som så obehagliga och allvarliga att de söker akut vård, medan andra patienter inte märker några symtom alls. Personer med kärlkramp eller hjärtsvikt får ofta tydligare symtom än andra.

Vanliga symtom:

  • Hjärtklappning – oregelbunden puls och hjärtat slår ojämnt
  • Tryck i bröstet
  • Andnöd – man blir lätt andfådd
  • Nedsatt kondition – sänkt arbetsförmåga och försämrad fysisk ork
  • Trötthet
  • Yrsel
  • Allmänt nedsatt välbefinnande