Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Sök vård

När och var ska jag söka vård?

Eftersom förmaksflimmer ofta börjar som paroxysmalt flimmer med korta attacker, men sedan utvecklas till persistent flimmer med mer långvarigt ihållande attacker, är det viktigt att behandla så tidigt som möjligt. Ju tidigare man kan återställa hjärtats ursprungliga rytm desto bättre. Genom att få tidig behandling med rytmreglerande läkemedel som normaliserar hjärtrytmen minskar du risken för att ditt flimmer ska förvärras. På så sätt minskar du också risken för att flimret utvecklas till ett permanent tillstånd.

Uppsök läkare vid första attacken

Om du misstänker att du fått en attack med förmaksflimmer bör du söka läkare akut. Om det visar sig att det är förmaksflimmer du drabbats av är det bra att få veta det så tidigt som möjligt. Beroende på hur många attacker du fått, hur långvariga de varit och vilka symtom de medfört kan din läkare avgöra om du behöver medicin och vilket läkemedel du i så fall ska ha. Din läkare kan även avgöra om du behöver blodförtunnande läkemedel för att minska risken för blodproppar.

Uppsök läkare om attackerna eller symtomen förändras

Om du sedan tidigare har förmaksflimmer som kommer i attacker, bör du uppsöka läkare om attackerna kommer tätare än tidigare eller om du får besvär som andnöd eller bröstsmärtor.