Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Övrig behandling

Övrig behandling

Elkonvertering

Denna behandling används oftast när förmaksflimret inte går över spontant. Patienten sövs och får en elstöt genom bröstkorgen för att hjärtat ska återgå till sin normala rytm. På fackspråk säger man att flimret konverteras till sinusrytm, varav ordet ”elkonvertering”.  Behandlingen hjälper vissa patienter med kroniskt förmaksflimmer att få tillbaka sin normala hjärtrytm, åtminstone en tid.

Om man har haft en flimmerattack som varat mer än två dygn måste man först behandla med blodförtunnande medicin, eftersom det kan ha börjat bildas blodproppar. Det tar omkring tre veckor att ställa in den blodförtunnande medicinen och man måste fortsätta behandlingen i minst fyra veckor efter konverteringen.

Kirurgi

Kirurgisk ablation av förmaksflimmer innebär att man går in i hjärtat genom operation. Olika metoder som frysning, mikrovågor och radiofrekvensenergi kan användas. Vanligen utförs ingreppet i samband med någon annan form av öppen hjärtkirurgi, exempelvis bypasskirurgi eller klaffoperation.  Om ingreppet utförs som ett ensamt ingrepp görs det med titthålskirurgi eller mindre öppningar av bröstkorgen. Ingreppet görs alltid under full narkos och innebär ofta att den enda lungan punkteras.

His-ablation

Denna metod utförs främst på patienter som har kroniskt förmaksflimmer, vilket innebär det inte längre går att reglera hjärtfrekvensen med mediciner. His-ablation innebär att man med hjälp av så kallad radiofrekvensenergi ”skär” av his-bunten som är den ledningsbana som för de elektriska signalerna från förmaken ner till kamrarna.  Utan intakt ledningsförmåga i his-bunten kommer inte kamrarna att slå. Därför opereras en pacemaker in före ingreppet för att styra kamrarnas slag. Det är viktigt att känna till att en His-ablation inte behandlar förmaksflimret i sig utan endast gör så att hjärtat inte slår för fort. Förmaksflimret finns alltså kvar efter ingreppet.

Pacemaker

Pacemakerbehandling används dels vid his-ablation men även på grund av att hjärtat går för sakta. Vid förmaksflimmer är ju problemet oftast det motsatta, men när patienten behandlas med medicin kan följden bli att hjärtat börjar gå alldeles för långsamt. Då behöver man sätta in en pacemaker.

Kateterablation

Människor med attackvisa förmaksflimmer behandlas ibland med kateterablation. Namnet kommer från att ingreppet sker genom man att katetrar, eller tunna sladdar, tar sig fram till hjärtat. Patienten lokalbedövas och läkaren tar sig via blodkärl i ljumsken upp till hjärtats förmak. I hjärtat förstör man de områden som ger upphov till störningar genom att bränna sönder dessa med elektrisk energi. För att uppnå ett lyckat resultat och bli av med förmaksflimret kan det ibland krävas att fler än ett ingrepp görs.