Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Behandling

Olika arytmibehandlingar beroende på symtom

Beroende på vilket stadie förmaksflimret befinner sig i, behöver man sätta in olika typer av medicinering.

Genom behandla med olika mediciner vid förmaksflimmer kan man minska risken för stroke, förbättra livskvaliteten samt minska de strukturella förändringar som sker i hjärtat vid förmaksflimmer.