Allmänhet Vårdpersonal

Behandling

Behandling av arytmi

Förmaksflimmer kan behandlas på flera olika sätt. Vilken behandling som lämpar sig bäst för just dig baseras på dina besvär och beslutas alltid i samråd med din läkare. Beslutet om behandling av arytmi grundar sig bland annat på vad som orsakat ditt förmaksflimmer, hur svåra dina symtom är, din ålder och hur du ställer dig till de olika behandlingsformerna.

En tumregel när det gäller förmaksflimmer är att ju tidigare man börjar behandla för att normalisera hjärtats rytm, desto bättre är förutsättningarna att slippa ett förvärrat tillstånd. Nedan är en översikt över de vanligaste behandlingarna.

Olika arytmibehandlingar beroende på symtom

Beroende på vilket stadie förmaksflimret befinner sig i, behöver man sätta in olika typer av medicinering.

Genom behandla med olika mediciner vid förmaksflimmer kan man minska risken för stroke, förbättra livskvaliteten samt minska de strukturella förändringar som sker i hjärtat vid förmaksflimmer. 

Tillfälligt förmaksflimmer – paroxysmalt förmaksflimmer

I det första stadiet av förmaksflimmer kan man behandla med rytmreglerande medicinering. Denna medicinering gör att hjärtats rytm stabiliseras, vilket leder till att symtomen av förmaksflimmer mildras och hjärtat utsätts för mindre påfrestning. Man brukar också behandla med frekvensreglerande medicin som bromsar hjärtats hastighet samt med blodförtunnande eller antitrombotisk medicin som gör att man minskar risken för stroke.

Tidig behandling förbättrar livskvaliteten och minskar stressen som hjärtat utsätts för, vilket gör att förmaksflimret inte försämras i snabb takt.

Långvarigt förmaksflimmer – persistent förmaksflimmer

Vid långvarigt (persistent) förmaksflimmer varar flimmerepisoderna i mer än sju dagar och dessvärre kan inte hjärtat övergå i normal hjärtrytm av sig självt. Genom att under sövning ge dessa patienter en elstöt mot bröstkorgen så kan hjärtat börja slå i normal rytm. Vanligtvis så får man vid långvarigt förmaksflimmer också frekvensreglerande behandling och blodförtunnande eller antitrombotisk medicinering.

Permanent förmaksflimmer – kroniskt förmaksflimmer

Vid permanent förmaksflimmer så kan man inte längre få hjärtat att slå med normal hjärtrytm och man har accepterat detta tillstånd. Man fortsätter med frekvensreglerande läkemedel samt med blodförtunnande eller antitrombotisk för att minska risken för stroke.